Bön för Sveriges barn

Bön är en grund i vårt arbete för barnen i Sverige och vi vill uppmuntra dig att vara med i vårt bönemöte via ZOOM torsdagen den 1/10 kl 19.30-20.00 . Anmäl dig till kontakt@cefsverige.se så skickar vi en länk till mötet.

Varje månad ber vi för barnen (0-14 år) i de olika länen i Sverige. Under oktober ber vi särskilt för Hallands län med ca 59.000 barn och för Västra Götalands län med ca 298.000 barn.

Be för barnen i ‘Coronakrisen´ att de kan få svar på de existensiella frågor de har och att vi kristna kan ge hopp i Gud.

Be att barn hitta till våra webbsidor som riktar sig till barn i Sverige www.wondersurf.se www.bibelresan. se

Be för den utbildning för barnledare (UBE1) som hålls i slutet av oktober.

www.cefsverige.se

Tacka Gud för de barn som har kommit till våra klubbar nu efter sommaren.

Nya sånger

Finns nu att köpa i vår webbutik

Stopp och gå är en sång med två verser – Stopp, jag vill berätta vad min Jesus gjort för mig, och Gå och säg till alla vem Jesus Kristus är.
Sångplanscher, utformade som en stoppskylt, samt notblad ingår.
Planscherna monteras på blompinnar eller liknande.

Var inte rädd är en sång med två verser som handlar om att Jesus tar hand om dig och vill hjälpa dig när du är ensam och rädd.
Sångplanscher samt notblad ingår.

Upptäck Bibeln år 2

Nu kan ni beställa materialet för höst-& vårterminen!
Klicka här

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden Bibelundervisning
Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner Det finns en bildserie med 6 bilder per lektion och lärarhandledning samt ett resurspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.

Undervisa Barn Effektivt

För alla, som vill nå barn med evangeliet: söndagsskollärare, barngrupps-ledare, föräldrar, för dig som är erfaren och för dig som inte har tidigare erfarenhet av söndagsskola eller liknande … Från 16 år och uppåt

Modul 1: Att lägga upp ett barnmötesprogram
Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med
barn, Memorera Guds Ord, mm


Modul 2 Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning
Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen,
Att leda barn till frälsning, mm


Modul 3 Att förbereda och undervisa en bibellektion
Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse,
Demonstration av bibellektion, mm

Mer info https://cefsverige.se/undervisa-barn-effektivt-1/

Anmälan gör du här