Bön för Sveriges barn

Bön är en grund i vårt arbete för barnen i Sverige och vi vill uppmuntra dig att vara med den första torsdagen i varje månad i vårt bönenätverk .

Varje månad ber vi för barnen (0-14 år) i de olika länen i Sverige. Under mars ber vi särskilt för Södermanlands län med ca 54.000 barn och för Östergötlands län med ca 81.000 barn.

Be att fler vill börja arbeta med att nå barnen i vårt land

Be för barnen:
– som bär på rädsla och oro inför framtiden. Be att de ska få höra evangeliet om Jesus Kristus . Han vill ge en framtid och ett hopp.