Den gula färgen talar om att Gud är ljus och att inget mörker finns hos honom. Gud har skapat dig och han älskar dig väldigt mycket. Han älskar varje människa och vill att du ska leva tillsammans med honom.

Den svarta färgen berättar om att det finns ett stort problem. I Bibeln står det att: ”Alla har vi syndat” (Rom 3:23) Synd är att vara olydig mot Gud. Vi ljuger, är elaka, själviska och avundsjuka. Synden skiljer oss från Gud.

Den röda färgen visar oss att Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende Son, Jesus, till jorden för ta vår synd och för att vi skulle få förlåtelse för våra synder. Han tog straffet för vår synd då han dog på ett kors.

Den vita färgen säger oss att Jesus uppstod igen på den tredje dagen och han lever idag!. När vi tror på Jesus och att han dog för våra synder, kan vi ta emot hans förlåtelse och kallas Guds barn.

Den gröna färgen uppmuntrar oss att leva tillsammans med Jesus och växa i hans kärlek. När vi läser Bibeln och ber lär vi känna Jesus mer och mer. Vi vill också vara tillsammans med andra kristna och berätta för andra hur god Gud är.