Nytt sånghäfte

”Vilken glädje” är ett sånghäfte med 27 sånger för barn som kan användas i
familjen, söndagsskolan, barnmötet, barnkören, familjegudstjänsten, mm.
En del av sångerna är nyskrivna och andra är översättningar av CEF:s
engelska barnsånger. Alla sånger har text, ackord och noter.

Läs mer och beställ på i vår webbshop.