CEF Sverige- Barn och Tro erbjuder olika klubbar och aktiviteter för barn under året.

 

Vi tror att varje barn kan förstå Bibeln, om den förklaras på ett bra sätt. Vi tror att varje barn kan förstå evangeliet och få en personlig relation med Jesus och sedan växa i sin tro. Därför är varje klubb och aktivitet vi ordnar fokuserad på en bibelberättelse eller ett tema från Bibeln och lektionen har ett huvudbudskap kopplat till bibelbe-rättelsen. Detta huvudbudskap förklaras och fördjupas och tillämpas på barnens liv så att de kan förstå det och omsätta det i praktiken i sina liv.

 

Om du är intresserad eller vill ha mer information om klubbarna och aktiviteterna kan du kontakta Judith, judith@cefsverige.se.

 

Barnklubbar         Sommarklubbar         Filmer för barn         Webbsidan för barn         Bibel online kurser