CEF Sverige- Barn och Tro har material för din söndagsskola eller barngrupp och för dig som vill dela evangeliet med barn i din närhet.
Våra bibellektioner går på djupet med bibeltexterna och låter barnen vara aktiva genom frågor, drama, bibelläsning, etc.


Det finns lektioner som riktar sig till barn som redan är troende och till barn som inte har tidigare kunskap om kristen tro. Till de flesta
lektioner finns förslag på minnesverser och repetitionsfrågor. Vi har även sångplanscher och minnesvers-planscher som passar till en
del av lektionerna.

Beställ direkt genom vår webbutik
Om du har frågor kring vårt material kontakta rebecka@cefsverige.se